Wereldoorlog I in Kwatrecht en Melle

Zoals vele dorpen en steden bleef ook Melle niet gespaard van het oorlogsgeweld tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 1914 waren er in de omgeving van Kwatrecht tweemaal ernstige confrontaties met de Duitse troepen met vele slachtoffers als gevolg, zowel onder de militairen als de burgerbevolking. Vele huizen op en in de omgeving van de Brusselsesteenweg, ter hoogte van de Collegebaan, werden kapotgeschoten of platgebrand als represaiile voor de weerstand die geboden werd.