Auteursrechtenverklaring

De deelnemende instellingen hebben ernaar gestreefd de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden en geluidsfragmenten op de Erfgoedbank Land van Rode te respecteren.

De auteursrechten op en het eigendom van het merendeel van de beelden en geluidsfragmenten opgenomen in de Erfgoedbank Land van Rode liggen bij de diverse deelnemende instellingen. Andere beelden en geluidsfragmenten werden opgenomen in de Erfgoedbank met toestemming van diegene die de auteursrechten bezit.

Indien u meent dat één van de deelnemende instellingen ongewild het portretrecht of het auteursrecht van de fotograaf of zijn/haar erfgenamen zou hebben geschonden, contacteer dan Erfgoed Viersprong via info [at] 4sprong.be. We zetten de situatie recht.