Inschrijving in het geboorteregister van reus Mondje Wollaert, Merelbeke, 1990