Toneelkostuums aan de rand van de Vosbroek, Balegem