Zeppelins tijdens de Eerste Wereldoorlog

Het verhaal van de zeppelins is voornamelijk een Duits verhaal, hoewel ook Groot-Brittannië, Italië en de Verenigde Staten met wisselend succes luchtschepen bouwen. Van bij zijn eerste verschijning in het luchtruim in 1900 maakt de zeppelin een verpletterende indruk op de bevolking.

De zeppelin gaat het vliegtuig vooraf en kent zijn hoogdagen in de jaren ’20. De zeppelin leek voorbestemd om een aanzienlijk deel van het passagiersvervoer over lange afstand voor zijn rekening te nemen. Na een aantal spectaculaire ongevallen met dodelijke afloop daalt de populariteit van de zeppelins echter. Het ongeval met de Hindenburg (LZ129) op 6 mei 1937 in Lakehurst betekent het einde van de passagiersvluchten.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog voert de zeppelin aanvallen op steden uit. De bombardementen van Luik en Antwerpen van augustus 1914 confronteren de bevolking met de verschrikking van de moderne oorlog. De zeppelin zou Duitsland naar de overwinning leiden en is hun propagandamiddel bij uitstek.

De eerste zeppelins zijn sigaarvormig en ongeveer 198 meter lang.  Ze bestaan uit een aluminium frame waaraan een 20-tal zakken gevuld met waterstofgas bevestigd zijn. Waterstofgas is lichter dan lucht waardoor een zeppelin heel gemakkelijk kan opstijgen. De zakken voor het waterstofgas worden gemaakt van koeiendarmen. Om een zeppelin van voldoende waterstofgaszakken te voorzien zijn de darmen van 250.000 koeien nodig. Het is dus perfect begrijpelijk dat worsten draaien verboden is tijdens de Eerste Wereldoorlog. De moeilijkheid bestaat erin de zeppelins luchtdicht te maken. De waterstofmoleculen ontsnappen gemakkelijk door het stoffen weefsel waardoor er permanent gas weglekt.

Alle zeppelins in Duitsland krijgen een constructienummer. De zeppelinfabriek van Graaf von Zeppelin levert 130 luchtschepen af waarvan er 110 de fabriek verlaten voor het einde van de Eerste Wereldoorlog. De zeppelins kregen een nummer van LZ1 tot LZ130.  Een LZ is een zeppelin van de landmacht. 

Ontdek het volledig verhaal van het vliegveld van Gontrode op www.hetvliegveldvangontrode.be!