Liedjescollectie Lucy Gelber

Een gezaghebbende Oostenrijkse musicologe. Als Jodin zat ze tijdens WO II ondergedoken het klooster bij de Zusters Annuntiaten te Heverlee. Omwille van haar eigen muziekpedagogie is in de meeste muziekencyclopedies uit die periode een korte levensschets te vinden.

Lucy Gelber was een uitzonderlijke talentrijke vrouw voor wie haar leerlingen bijzonder veel respect hadden. Ze schreef meerdere boeken waaronder een biografie van Edith Stein en diverse werken over muziekonderricht. Op basis van het door Carl Orf ontwikkelde instrumentarium voor kinderen ontwikkelde ze een geëigend systeem voor muziekopvoeding.

Ook de "Encyclopedie van het levende Vlaamse Volkslied" is van haar hand. Deze encyclopedie is een naslagwerk van het 'levende' Vlaamse volks- en kinderlied. De liederen, zangroepen, rijmen en gezongen vertelselsels die u hierin vindt, werden ontleend aan de verzameling Alfons Verbist-Lucy Gelber, ter nagedachtenis aan wijlen Oud-mininister Prof. Dr. Alfons Verbist, neergelegd in de afdeling muziek van de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel.