Nieuwe erfgoedvereniging voor Sint-Lievens-Houtem

Erfgoedcel Viersprong Land van Rode heeft opgemerkt dat er onder de Houtemnaren heel wat interesse bestaat voor het cultureel erfgoed van Sint-Lievens-Houtem. Verschillenden beschikken over een uitgebreide privécollectie aan beeld -en documentatiemateriaal over de gemeente en haar geschiedenis. Het zou een grote stap voorwaarts betekenen mocht er met het aanwezige materiaal daadwerkelijk iets gebeuren waardoor het getoond kan worden aan een breed publiek.

De erfgoedcel heeft het idee een ondersteunende rol te spelen in de oprichting van een nieuwe erfgoedvereniging voor Sint-Lievens-Houtem.
Er is uiteraard nog veel werk aan de winkel en de bestaande ideeën zijn nog vaag. De erfgoedcel richt hiervoor een informatieve vergadering in, in samenwerking met Heemkunde Vlaanderen. Daphné Maes van Heemkunde Vlaanderen zal uit de doeken doen hoe een erfgoedvereniging kan opgericht worden en onder welke vormen dit allemaal kan gebeuren. Zij zal ook de noden en behoeften die onder de Houtemnaren leven, detecteren. Er wordt uiteraard  ook gepolst naar de eigen interessegebieden en mogelijkheden.

De vergadering gaat door op 18 april 2013 om 19u30 in de bib van Sint-Lievens-Houtem.