Machtiging tot het houden van reisduiven, Balegem, 1948