Leerlingen van het derde leerjaar dansen rond reus De Muntenaar, Munte, 2014