Koning en prins kaartmaatschappij Aelmoesenijevrienden, Landskouter, 1987