Klasfoto eerste kleuterklasje "Bij de nonnekens", Balegem, 1944