Financiële raadgevingen aan de opgeëisten in WO II, 1941