Belgisch leger op de loop, Montauban (Fr), juni 1940