Zes militairen in uniform, 2de Linieregiment, negende compagnie, 1936