Tijdens de legerdienst poseren bij een auto, 1940-1950