Sloten accijnzen, stokerij Van Damme, Balegem, ca. 1978