Postkaart van de zieken aan het werk op het veld, PC Caritas Melle, 1900-1913.