Postkaart 'In het park', PC Caritas Melle, 1900-1913.