Postkaart binnenhalen van het koren, PC Caritas Melle, 1900-1913.