Inhuldiging pastoor van Gansbeke, Munte, 1951-1952