Herinneringsprentje Pl. H. Communie, Simonne Uytterhaegen, Balegem 29.03.1936.