Herinneringsprentje Pl. H. Communie Jean Uytterhaegen, Balegem 1939